Kjøp og salg av startnummer

Løpet nærmar seg og nokre må av forskjellige grunnar stå over løpet.  EQ-timing åpner for kjøp og salg av startnummer gjennom å logge inn på egen brukar i EQ-timing systemet. Der kan man få ein kode som andre kan bruke til å overta plassen.

Me skal også undersøke om systemet lar oss i Stord Friidrett få gjennomføra endringar sjølv, noko me for øyeblikket ikkje kan.

Link: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/kjop-og-salg-av-startnummer/

Steng meny