Løypebeskrivelse SHM 2020

https://www.sunnhordlandmaraton.no/loyper/ https://www.sunnhordlandmaraton.no/loyper/

Her kan ein sjå beskrivelse av løypene for Sunnhordland Maraton 2020.
Den inkluderer både kart over løypa og høydeprofil som viser kvar dei tyngste bakkane er.

Steng meny