AVLYST – Sunnhordland Maraton 2020

Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrett. Kor lenge forbudet vil vara er endå usikkert. Sunnhordland Maraton skulle etter planen arrangeres 9.mai, men på grunn av den uforutsigbare situasjonen og risikoen for tvungen avlysing har me valgt å ta ein tidleg avgjersle om å avlyse frivillig. Helse kjem først og me ynskjer ikkje at vårt arrangement skal bidra til å spre viruset. Det gir alle forutsigbarhet og me kan redusere den økonomisk risikoen ved å begrense kostnadane til arrangementet. Som deltakar har du rett til refusjon av startkontigenten. Vår virksomhet er basert på frivillighet og me har påløpte kostnadar med arrangementet allereie. Me håpar derfor at deltakarane vil overføra påmeldingen til neste år og på den måten bidra til at friidrettsgruppa har ikviditet nok til å opprettholda aktiviteten blandt våre medlemmer det neste året.
Me venter på tilbakemelding frå EQ-timing om korleis overføring av startnummer til neste år og evt. refusjon skal skje reint praktisk. Derfor ber me om tolmodigheit fram til løysingane er klare. Meir detaljert informasjon kjem snart.

Steng meny