VIRTUELT LØP – Registrering av egen tid

For å gjennomføra det virtuelle løpet må deltakar sjølv registrera tida si i EQ-timing sine systemer.
Det gjøres via EQme appen, livesiden-Dashboard eller via innlogging på min side på EQtiming sin nettside. Der går man til «self timing» eller «registrer tid».
Der kan man registrer tiden manuelt eller laste opp GPS-fil fra klokke eller strava.

Trykk her for å sjå et eksempel på registrering av manuell tid.

Steng meny