Sunnhordland Maraton Utsett til 25.september

Sunnhordland Maraton vert ikkje gjennomført 8.mai som planlagt.

Pågrunn av Covid-situasjonen har me valgt å utsette arrangementet til 25.september.

EQ-timing vil sende ut mail med mulighet for refusjon av startkontigent.

Dei som ikkje gjer noko får startplassen overført til ny dato 25.september.

Steng meny