Bedriftkampen!

BEDRIFTKAMPEN I år deles det ut premier til bedriftene med størst deltaking. Størt prosentvis deltagelse blant dei ansatte vinn Bedriftkamp Pokal og gåvekort på 1000kr frå Bakeriet Frugård.  (bedriften må…

Les vidare

Kjøp og salg av startnummer

Dersom du ikkje lengre kan stilla til start er det mogleg å selga startplassen din til nokon andre. Prosessen står beskrevet her: Kjøp og salg av startnummer | www.eqtiming.no  

Les vidare
Steng meny