Kjøp og salg av startnummer

Dersom du ikkje lengre kan stilla til start er det mogleg å selga startplassen din til nokon andre. Prosessen står beskrevet her: Kjøp og salg av startnummer | www.eqtiming.no  

Les vidare
Steng meny