10 kilometer

Oransje løype: Rundt Ådlandsvatnet.
Løypeprofil:

5 kilometer

5km startar på Kattatveit ved Knutsaåsen aldersheim. Den går gjennom undergangen på E39 over garden på Lønning og vidare over Litlabøveien og inn i Landåsen. Så går den til Vabakken via Landåsen og ned til sentrum. Målgang er i Borggata sammen med dei andre distansane.
Løypeprofil 5km:

Halvmaraton

Oransje + raud løype: Rundt Ådlandsvatnet, vidare Landåsen/Heiane/Skiphaugen og tilbake til sentrum.

Maraton

Oransje + raud løype to gonger

Start og mål

Borggata

Underlag

Grus og asfalt
Løypeprofil Halvaraton og Maraton:

Steng meny